Regels voor de sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten, wedstrijden kunnen doorgaan. De sportlocaties zijn echter gesloten tussen 17.00 en 05.00 uur. Dit betekent dat iedereen uiterlijk om 17.00 uur de binnen- of buitensportlocatie verlaten moet hebben. Bij het sporten gelden de volgende regels.

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen.
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld de kleedkamers of de sportkantine. Er zijn uitzonderingen.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
 • Tijdens het sporten (wedstrijden en trainingen) is 1,5 meter afstand houden niet verplicht.
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand.
 • Volg verder de basisregels op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Controle coronatoegangsbewijs

 • De organisator (vereniging of gebruiker) is zelf verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs. Alle leden van 18 jaar en ouder worden bij elk bezoek opnieuw gecontroleerd op het CTB en identiteitsbewijs. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen (zie bovenstaande opsomming).

Uitzondering coronatoegangsbewijs

 • Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers die op dat moment in functie zijn voor de vereniging. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij het CTB laten zien of de sportlocatie verlaten.
 • Ouders van uitspelende teams hebben een begeleidende functie (i.v.m. vervoer). Zij mogen langs de kant van het veld staan of met een CTB in de kantine wachten. Zij worden niet als publiek gezien. Sportverenigingen beperken het aantal ‘rijouders’ tot een minimum.
 • Begeleiders van sporters met een handicap kunnen blijven als zij assistentie verlenen bij het sporten.

Mondkapjes

Deze regel geldt voor de verenigingen en gebruikers die gebruikmaken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties:

 • Het dragen van een mondkapje is bij binnenkomst bij de binnensportaccommodatie verplicht totdat het CTB gecontroleerd is. Dit betekent dat alle sporters vanaf 13 jaar een mondkapje dragen en vanaf 18 jaar gecontroleerd worden op het CTB en legitimatiebewijs. Na de controle op de CTB mag het mondkapje af.

Nederweert, 30 november 2021